• Name
 • Phone
 • Address

390 Area Code Information

State: AK

Largest City in Area: ANCHORAGE

Where is Area Code 390? Area code (390) is in the state of AK. The PeopleSearchNow database has 1,838 records on file with a phone number in the area code of (390). Below, are the major cities in the area code (390).

Major Cities in 390

 • ANCHORAGE, AK (453)
 • OLATHE, KS (335)
 • OVERLAND PARK, KS (142)
 • WASILLA, AK (142)
 • FAIRBANKS, AK (83)
 • PALMER, AK (71)
 • KANSAS CITY, MO (54)
 • LENEXA, KS (54)
 • KENAI, AK (51)
 • APO, AE (50)

Zip Codes in 390

 • 66061
 • 66062
 • 66210
 • 66213
 • 99501
 • 99502
 • 99503
 • 99504
 • 99507
 • 99508
 • 99515
 • 99517
 • 99518
 • 99577
 • 99611
 • 99645
 • 99654
 • 99687
 • 99701
 • 99709